facebook youtube
naglowek
warsztatministrancki
warsztatchoralowy

program2016
reportaz2015
zapisy
opusdei

Tradicamp – Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej mają na celu wspieranie budowy polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej poprzez integrację lokalnych wspólnot oraz tworzenie relacji międzyludzkich, prowadzących do wzajemnej współpracy i wsparcia. Integrując nasze wspólnoty lokalne, przemieniamy polską wspólnotę wiernych Tradycji Łacińskiej w autentyczną wspólnotę kościelną o wymiarze krajowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Chodzi tu o wspólnotę wiernych, która sama w sobie jest organiczną częścią polskiego Kościoła, tak jak inne krajowe wspólny kościelne. Relacje międzyludzkie, a w tym przyjaźnie, są niezbędne naszej wspólnocie, albowiem w wymiarze pozaliturgicznym czynią z niej żywotną część Kościoła Powszechnego, zdolną do podejmowania wspólnych i owocnych działań. Spotkania Tradicamp ukazują również duchowość Tradycji Łacińskiej, jako duchowość świecką dnia codziennego. Ukazują, że jesteśmy wspólnotą wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości. Dzięki temu, duchowość Tradycji Łacińskiej jawi się jako duchowość, po którą sięgnąć może każdy. Wszystko to możliwe jest dzięki temu, że Tradicamp to czas spotkań: duszpasterzy, rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, tych, którzy w naszej wspólnocie są od dawna i tych, co dopiero ją poznają. Spotkań różnorodnych – od wzniosłych dyskusji, poprzez leśne spacery i ogniska, aż po biesiadne świętowanie. Wszystko to osadzone w codziennym rytmie świętej liturgii tworzy atmosferę wręcz parafialną. Spotykamy się corocznie w tygodniu w którym przypada rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum (7 lipca), a nasze spotkania są jednocześnie świętowaniem tej rocznicy. Na czas spotkań naszym domem stają się Rzędkowice, niewielka wioska turystyczna położona między skalnymi ostańcami a lasem, wśród pięknych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd z Jasnej Góry na WawelWIĘCEJ

Copyright - inicjatywawlodowicka.pl